อาหารว่าง / Appetizers

ข้าวเกรียบปากหม้อ
130.-

Steamed Pancakes Filled with Seasoned Sweet Turnip and Peanuts

ข้าวเกรียบปากหม้อญวน
160.-

Steamed Pancakes Filled with Stir-Fried Minced Pork and Chinese Celery

สาคูไส้หมู
130.-

Steamed Sago Balls Stuffed with Minced Pork, Seasoned Sweet Turnip and Peanuts

ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้หมู
150.-

Steamed Pancakes Filled with Minced Pork and Steamed Sago Balls

กระทงทอง
140.-

Minced Chicken, Peas and Sweet Corn in Crispy Pastry Shells

ส้มตำไทย / ใส่ไข่เค็ม
120/130.-

(Som Tam Thai) Thai Style Spicy Shreded Papaya Salad / Add Salted Egg

ส้มตำปู / ใส่ปลาร้า
120.-

(Som Tam Pu) Thai Style Spicy Shreded Papaya Salad with Salted Crab

ไก่สะเต๊ะ
160.-

Chicken Satay

ปีกไก่ทอด
160.-

Deep Fried Chicken Wings

เปาะเปี๊ยะกุ้ง
160.-

Shrimp Spring Rolls

ไก่สับก้อนทอด
140.-

Deep Fried Minced Chicken Balls

ยำ / Spicy Salads

ยำลูกทะเล
190.-

Spicy Mixed Seafood Salad

ยำคอหมูย่าง
160.-

Spicy Grilled Pork Shoulder Salad

กุ้งแช่น้ำปลา
180.-

Raw Shrimps Marinated in Fish Sauce

ยำวุ้นเส้น
160.-

Spicy Glass Noodles with Minced Pork and Shrimps Salad

ลาบหมู / ไก่
150.-

Spicy Minced Pork or Minced Chicken Salad

ลาบปลาช่อนทอด
360.-

Deep Fried Snakehead Fish Topped with Spicy Sauce

เนื้อสะดุ้ง
180.-

Grilled Beef Topped with Chili and Lime Sauce

ยำเล็บมือนาง
150.-

Spicy Chicken Feet Salad

ย่าง เผา / Grilled Meat Dishes

คอหมูย่าง
160.-

Charcoal Grilled Pork Shoulder

หมูย่างน้ำผึ้ง
160.-

Charcoal Grilled Pork Tenderloin with Honey

เนื้อย่าง
180.-

Charcoal Grilled Beef

กุ้งนางเผา
490.-

Charcoal Grilled Prawns

แกงจืด / Clear Soups

แกงจืดสาหร่ายหมูสับ (ถ้วย/หม้อไฟ)
160/320.-

Seaweed with Minced Pork Clear Soup (Bowl/Pot)

แกงจืดเต้าหู้หมูสับ (ถ้วย/หม้อไฟ)
160/320.-

Been Curd with Minced Pork Clear Soup (Bowl/Pot)

แกงจืดเห็ดหอมสด(ถ้วย/หม้อไฟ)
160/320.-

Fresh Chinese Mushrooms with Minced Pork Clear Soup (Bowl/Pot)

ทอด / Deep Fried Dishes

ปลาเก๋าราดพริก
390.-

Deep Fried Grouper Topped with Chili Sauce

ปลาเก๋าสามรส
390.-

Deep Fried Grouper Topped with Spicy Sweet and Sour Sauce

ปลากะพงเปรี้ยวหวาน
390.-

Deep Fried Sea Bass Topped with Sweet and Sour Gravy

ปลากะพงทอดน้ำปลา
420.-

Deep Fried Sea Bass Topped with Seasoned Fish Sauce

กุ้งนางทอดกระเทียมพริกไทย
340.-

Deep Fried Prawns Seasoned with Garlic and Pepper

ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทย
250.-

Deep Fried Squid Seasoned with Garlic and Pepper

ทอดมันกุ้ง
210.-

Shrimp Cakes

ทอดมันปลา
150.-

Fish Cakes

ไก่ห่อใบเตย
160.-

Deep Fried Marinated Chicken Wrapped with Pandanus

ไก่บ้านทอดเกลือ
260.-

Deep Fried Free Range Chicken with Salt

เห็ดหอมทอดกระเทียม
150.-

Deep Fried Chinese Mushrooms with Garlic

ไข่เจียว
100.-

Omelette

ไข่เจียวหมูสับ / ปู
120/160.-

Minced Pork or Crab Omelette

ผัด / Stir-Fried Dishes

เนื้อปูผัดผงกะหรี่
450.-

Stir-Fried Crab Meat with Curry Powder

เนื้อผัดน้ำมันหอย
170.-

Stir-Fried Beef with Oyster Sauce

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
170.-

Stir-Fried Chicken with Cashew Nuts

ผัดเปรี้ยวหวานหมู / ไก่
150.-

Stir-Fried Sweet and Sour Pork or Chicken

กะหล่ำปลีทอดน้ำปลา
150.-

Stir-Fried Cabbage with Fish Sauce

ข้าวโพดอ่อนผัดกุ้ง
160.-

Stir-Fried Baby Corns with Shrimps

ผัดผักรวมมิตร
120.-

Stir-Fried Mixed Vegetables

ผักบุ้งไฟแดง
120.-

Minute-Fried Water Spinach

คะน้าน้ำมันหอย
120.-

Stir-Fried Chinese Kale with Oyster Sauce

ผัดเผ็ด / Spicy Stir-Fried Dishes

ฉู่ฉี่กุ้งนาง
290.-

Prawns in Red Curry Sauce

ผัดพริกแกงไก่
160.-

Sauteed Chicken with Red Curry Paste

ผัดกระพราหมู / ไก่
160.-

Sauteed Pork or Chicken with Chili and Holy Basil

พะแนงไก่
160.-

Chicken Panang

ต้มยำและแกงเผ็ด / Spicy Soups and Curries

ต้มยำกุ้ง (ถ้วย/หม้อไฟ)
230/460.-

"Tom Yam Koong" Shrimps in Sour and Spicy Soup (Bowl/Pot)

ต้มยำกุ้งนางหม้อไฟ
560.-

Prawns in Sour and Spicy Soup (Pot)

ต้มยำทะเล (ถ้วย/หม้อไฟ)
230/460.-

Seafood in Sour and Spicy Soup (Bowl/Pot)

ต้มข่าไก่ (ถ้วย/หม้อไฟ)
160/320.-

Chicken in Coconut Milk Soup Seasoned with Galangal (Bowl/Pot)

แกงส้มผักรวมกุ้ง (ถ้วย/หม้อไฟ)
230/460.-

Mixed Vegetables and Shrimps in Hot and Sour Soup (Bowl/Pot)

แกงส้มชะอมชุบไข่ทอดกุ้ง (ถ้วย/หม้อไฟ)
230/460.-

Acacia Insuavis Omelette and Shrimps in Hot and Sour Soup (Bowl/Pot)

แกงเขียวหวานไก่
160.-

Chicken Green Curry

แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อนทอด
360.-

Mixed Vegetables and Snakehead Fish in Hot and Sour Soup

แกงเผ็ดเนื้อ/หมู/ไก่
160.-

Beef/Pork/Chicken Red Curry

แกงเผ็ดเป็ดย่าง
230.-

Roasted Duck Red Curry

อบ นึ่ง /Baked , Steamed Dishes

กุ้งอบวุ้นเส้น
330.-

Baked Prawns with Glass Noodles

เนื้อปูอบวุ้นเส้น
420.-

Baked Crab Meat with Glass Noodles

ปลากะพงนึ่งมะนาว
390.-

Steamed Sea Bass with Lime

ห่อหมกมะพร้าวอ่อน
210.-

Steamed Curry Seafood Paste Filled in Young Coconut

น้ำพริก / Chili Sauces

น้ำพริกกะปิ
170.-

Chili Sauce Served with Fried Mackerel and Assorted Vegetables

น้ำพริกลงเรือ
160.-

Chili Sauce Served with Salted Egg and Assorted Vegetables

ข้าว / Rice Dishes

ข้าวอบสับปะรด (เล็ก/ใหญ่)
150/450.-

Baked Rice in Pineapple (Small/Large)

ข้าวผัดมันกุ้ง (เล็ก/ใหญ่)
160/480.-

Fried Rice with Shrimp Fat and Shrimps (Small/Large)

ข้าวผัดไข่ / ไก่ / หมู (เล็ก/ใหญ่)
130/390.-

Fried Rice with Egg, Chicken or Pork (Small/Large)

ข้าวผัดปู / กุ้ง (เล็ก/ใหญ่)
150/450.-

Fried Rice with Crab Meat or Shrimps (Small/Large)

ข้าวเปล่า (จาน/โถ)
25/100.-

Steamed Rice (Dish/Pot)

ข้าวเหนียว
30.-

Steamed Sticky Rice

ก๋วยเตี๋ยว / Noodles Dishes

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด
160.-

"Pad Thai" Sweet and Sour Fried Noodles with Shrimps

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งนาง
240.-

"Pad Thai" Sweet and Sour Fried Noodles with Prawns

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู
140.-

Dark Soy Sauce Fried Noodles with Pork

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง/รวมมิตรทะเล
160.-

Fried Noodles Topped with Shrimps or Mixed Seafood Gravy

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู
140.-

Fried Noodles Topped with Pork Gravy

ของหวาน / Desserts

ข้าวเหนียวมะม่วง
150.-

Sticky Rice with Ripe Mango

ไอศครีมใส่มะม่วง
150.-

Ice Cream with Ripe Mango

มะม่วงสุก
200.-

Ripe Mango

ผลไม้รวม
120.-

Mixed Fresh Fruit

ไอศครีม
90.-

Ice Cream

ไอศครีมมะพร้าวบัวลอยเผือก
90.-

Coconut Ice Cream with Taro Balls in Coconut Milk

บัวลอยเผือก (ไข่หวาน)
70/80.-

Taro Balls in Coconut Milk (with Egg)

ลอดช่องน้ำกะทิ
60.-

Pandanus Flour in Coconut Milk

ไอศครีมกะทิทรงเครื่อง
180.-

Coconut Ice Cream with Assorted Condiments

ทับทิมกรอบ
60.-

Water Chestnut Dumplings in Coconut Milk

ทับทิมกรอบผสมลอดช่อง
60.-

Water Chestnut Dumplings and Pandanus Flour in Coconut Milk

กล้วยเชื่อม
50/75/100.-

Boiled Banana in Syrup Topped with Coconut Milk Sauce

เผือกเชื่อม
50/75/100.-

Boiled Taro in Syrup Topped with Coconut Milk Sauce

มันสำปะหลังเชื่อม
50/75/100.-

Boiled Tapioca in Syrup Topped with Coconut Milk Sauce

ฟักทองเชื่อม
75/100.-

Boiled Pumpkin in Syrup Topped with Coconut Milk Sauce

เครื่องดื่ม / Beverages

น้ำมะพร้าว
90.-

Coconut Juice

น้ำมะพร้าวปั่น
110.-

Blended Coconut Juice

น้ำมะม่วงปั่น
110.-

Blended Mango Juice

น้ำผึ้งผสมมะนาวปั่น
100.-

Blended Lemonade with Honey

น้ำแตงโมปั่น
90.-

Blended Watermelon Juice

น้ำมะนาว
90.-

Lemonade

น้ำสับปะรด
70.-

Pineapple Juice

น้ำส้มคั้น
100.-

Orange Juice

น้ำมะเขือเทศ
70.-

Tomato Juice

น้ำกระเจี๊ยบ
70.-

Roselle Juice

น้ำตะไคร้
70.-

Lemon Grass Juice

ชาเย็นโบราณ
90.-

Thai Iced Milk Tea

กาแฟเย็น
90.-

Iced Coffee

ชามะนาว
90.-

Thai Lemon Tea

ชาดำเย็น
70.-

Thai Iced Tea

กาแฟร้อน
50.-

Hot Coffee

ชาจีนร้อน
60.-

Hot Chinese Tea (Pot)

เครื่องดื่มอื่นๆ / Other Drinks

โค้ก, เป๊ปซี่, สไปรท์
35.-

Coke, Pepsi, Sprite

โค้กไลท์, โค้กซีโร่
45.-

Coke Lite, Coke Zero

น้ำโทนิค
45.-

Tonic Water

โซดา
45.-

Soda

น้ำ
25.-

Water

น้ำแข็ง
20.-

Ice

เบียร์ / Beer

ไฮเนเก้น
125.-

Heineken

ช้าง
105.-

Chang

สิงห์
105.-

Singha

เหล้า / Liquor

แบล็คเลเบิ้ล(แก้ว / ขวด)
165.- / 1,975.-

Black Label (Glass / 700 ml Bottle)

ชีวาสรีกัล (แก้ว / ขวด)
155.- / 1,885.-

Chivas Regal (Glass / 700 ml Bottle)

แม่โขง (แก้ว / ขวดแบน / ขวดกลม)
100.- / 400.- / 800.-

Mekhong Thai Spirit (Glass / 350 ml Bottle /700 ml Bottle )

แสงโสม (แก้ว / ขวดแบน / ขวดกลม)
70.- / 250.- / 500.-

Sangsom Thai Rum (Glass / 300 ml Bottle / 700 ml Bottle)

รีเจนซี่ (ขวดแบน / ขวดกลม)
500.- / 1,000.-

Regency Thai Brandy (350 ml Bottle / 700 ml Bottle)

เบลนด์ 285 (ขวดกลม)
550.-

Blend 285 Thai Spirit (700 ml Bottle)

ค่าเปิดขวด
500.-

Corkage Charge

เครื่องดื่มผสม / Cocktail

Gin and Tonic
190.-

Gin / Tonic Water

Mai Tai
190.-

White Rum / Dark Rum / Orange Curacao / Orgeat Syrup / Lime Juice

Mojito
190.-

White Rum / Lime Juice / Mint / Syrup / Club Soda

Long Island
190.-

Tequila / Gin / Vodka / White Rum / Cointreau / Lime Juice / Syrup / Coke

Magarita
190.-

Tequila / Cointreau / Lime Juice

*Wine List Available Upon Request